Đầu ghi hình AI

ĐẦU GHI HÌNH 04 KÊNH KBVISION AI KX-7104Ai

1.195.000₫
2.390.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 04 KÊNH KBVISION AI KX-CAi7104TH1

1.575.000₫
3.150.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 08 KÊNH KBVISION AI KX-7108Ai

1.660.000₫
3.320.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 04 KÊNH KBVISION AI KX-DAi8104TH3

1.780.000₫
3.560.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 08 KÊNH KBVISION AI KX-CAi7108TH1

2.150.000₫
4.300.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 04 KÊNH KBVISION AI KX-DAi8104H3

2.195.000₫
4.390.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 08 KÊNH KBVISION AI KX-DAi8108TH3

2.790.000₫
5.580.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 08 KÊNH KBVISION AI KX-DAi8108H3

2.950.000₫
5.900.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-CAi7116H1

2.970.000₫
5.940.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-CAi7216H1

4.420.000₫
8.840.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-DAi8116H2

4.760.000₫
9.520.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-DAi8216H2

6.150.000₫
12.300.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 32 KBVISION AI KX-DAi8232H2

9.590.000₫
19.180.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH KBVISION AI KX-DAi8416H2

9.850.000₫
19.700.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: